MDA Praha - logo
     
 
 
 
   
       
 

Služby

Řízení přípravné fáze projektu

 • Zajištění veškerých povolení
 • Organizace výběrového řízení na architekta
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Řízení projektového týmu


Řízení projektu v průběhu výstavby

 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Návrh smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora
 • Koordinace architekta a dodavatele stavby


Sledování investic

 • Studie proveditelnosti
 • Odhady stavebních nákladů
 • Odhady a kontrola dopadů změn do stav. nákladů
 • Kontrola fakturace dodavatele stavby
 • Bankovní dohled


Řízení výstavby

 • Návrh smluvních modelů s dodavateli
 • Zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • Navržení postupu výstavby
 • Řízení stavebních prací a dodávek
 • Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací


Stavební spory

 • Poradenství při řešení stavebních sporů
 • Formulace nároků při stavebních sporech
 • Obhajoba proti nárokům dalších stran
 • Formulace protinároků
 • Odborná svědectví


Řízení projektu vybavenosti

 • Připrava specifikací vybavenosti
 • Příprava tendrové dokumentace
 • Vyjednávání po ukončení výběrového řízení 
 • Sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • Řízení realizace vybavenosti
 • Dozor nad dodavateli vybavenosti